www.salvemsalselles.org
INICI IMATGES HISTÒRIA VALOR ACTUAL RECUPERACIÓ COL·LABORA NOTÍCIES
Un treball de recerca elaborat l’estiu del 2004 recull tota una colla de plantejaments al voltant de la recuperació de Salselles. Es pregunta amb quina finalitat, de quina manera i amb quins mitjans es pot recuperar. Ja som molts que creiem que val la pena fer alguna cosa per conservar Salselles, i és hora de començar a treballar-hi.
La proposta final del treball és fer unes obres de neteja i fixació de l’espai tal i com es troba avui dia.
Aquesta opció, a més de ser la més econòmica, també és la més respectuosa amb tota la història de Salselles. Perquè tan veritat és que va arribar a ser un indret molt venerat i estimat, com que després s’ha deixat perdre i fer malbé fins als nostres dies. A més, no tindria sentit reconstruir l’edifici (ni amb estil rústic ni modern), perquè ja no cal que serveixi d’aixopluc ni que tingui cap funció. La proposta és doncs aturar el ràpid procés de decadència que ara pateix Salselles i retornar a l’església les qualitats d’un espai cuidat i estimat.

Des dels Ajuntaments de Lluçà i Borredà es veu viable la proposta, i ells mateixos ofereixen els mitjans necessaris per portar a terme aquestes obres, potser a través de camps de treball, i amb subvencions de les institucions públiques. Aquest compromís, però, depèn en aquests moments de la resposta del Bisbat de Vic, que és l’actual propietari de Santa Maria de Salselles.

La nostra voluntat és conservar Salselles com una ruïna històrica dignificada, i així fer-nos una mica més responsables d’allò que ens pertoca.
Campanar

Campanar amb obertures d'arc de mig punt i balustrada
Contacte: info@salvemsalselles.org Creació web: FORESIGHT SYSTEMS